Stříbrná historie

02.06.2010 19:15


       400 př. n. l.
Herodotos, otec dějepisu, popisuje užívání stříbrných nádob za účelem desinfekce vody na dvoře perského krále.
  760
 Geber, arabský vědec a lékař, popisuje ve svých spisech všechny tehdy známé zdravotnické aplikace stříbrných solí.
  780
Ahdar, arabský myslitel a historik, popisuje všechny zdravotnické aplikace stříbra v dějinách lidstva.
   980
Avicenna, arabský vědec a lékař, aplikuje stříbrné soli k čistění krve, dechu a k léčbě srdečních arytmií.
  1250
 Z epidemiologických důvodů se postupně zavádí užívání
stříbrného nádobí a příborů na všech evropských panovnických dvorech.
  1520
 Philippus Aureolus Paracelsus, nejvýznamnější lékař pozdního středověku,
doporučuje soli stříbra k léčbě mnoha nemocí.
  1590
 Standardizuje se výroba stříbrných solí mletím, mleté stříbro se užívá při stolování jako desinfekce pokrmů.
   1805
 Angličtí a francouzští vědci vytvořili první koloidy elektrochemickou reakcí.
    1838 – 1850
  Byla podrobně popsána intoxikace solemi stříbra – argyrie. Soli jsou již pro vnitřní lékařské užití natrvalo nahrazeny koloidním stříbrem.
Byly podrobně chemicky popsány a v omezené míře se užívají dodnes k zevní desinfekci.
  1840
 V Anglii se koloidní stříbro v lékařství užívá k léčbě epilepsie a dalších neurologických nemocí.
  1917
 British Medical Journal, nejautoritativnější lékařský časopis tehdejšího západního světa, shrnuje dosavadní poznání
o úspěšné léčbě ušních infekcí, infekcí dutin, zánětu mandlí, sepse, černého kašle a dalších nemocí koloidním stříbrem.
   1922
 Pro koloidní stříbro a soli stříbra se ustavují lékopisné normy.
  1924
 Reparace kostí  se provádějí ze stříbrných desek.
  1933 – 1939
Bylo mezinárodně patentováno 94 druhů léčiv s koloidním stříbrem nebo solemi stříbra jako hlavní a
jedinou účinnou látkou s indikacemi na 580 různých nemocí
  1940 – 1960
Američtí vědci R. A. Kehoe a I. H. Tipton zjistili trvalou přítomnost stříbra v lidském těle, jeho nutriční hodnoty a obsah ve stravě,
 určili jeho optimální denní přísun v dávce 0.05 mg na den a předpověděli jeho některé biologické funkce. Současně prokázali dramatický úbytek
stříbra v zemědělské půdě i v kulturách na ní pěstovaných v důsledku užívání syntetických fosfátových hnojiv a pesticidů.
   1958 – 1983
Američtí a němečtí vědci provedli nesčetné pokusy, při nichž zjišťovali, které konkrétní známé viry, bakterie,
houby, plísně a další cizopasníky stříbro ničí a jakým mechanismem.
   1966
Vědci významně objasnili význam stříbra pro tvorbu lymfocytů T a pro imunitní systém jako celek.
 1969
Robert O. Becker objevil metodu zjišťování deficitu stříbra v těle.
 1972
Četní vědci dospěli k přesvědčení, že je koloidní stříbro k léčbě nemocí vyvolaných patogenními mikroorganismy mnohem vhodnější,
bezpečnější i účinnější než všechna dosud užívaná antibiotika
1980 – 1998
V USA vzniklo 285 nadací, jejichž cílem je propagace stříbra jako základního a univerzálního léčebného prostředku.
1982
 V USA získává koloidní stříbro statut potravního doplňku.
1983
 Jsou mezinárodně patentovány vysoce standardní a dokonalé technologie velkovýroby koloidního stříbra.
1995
Američtí vědci publikují četné studie dokazující účinnost stříbra při léčbě mnoha typů
onkologických onemocnění a různých typů virů, včetně HIV.
1997
Je zahájena výroba komerčních přístrojů pro malovýrobu koloidního stříbra.
1998
Angličtí a američtí vědci publikují zprávy o objevení pneumokoků a jiných patogenních mikroorganismů naprosto
odolných vůči všem antibiotikům a příbuzným léčivům, avšak naprosto bezbranným proti stříbru. 

Zpět